Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 60 jaar: algemeen stelsel

Een werknemer die op 60 jaar ontslagen wordt, moet een arbeidsloopbaan van 35 jaar (als man) en van 28 jaar (als vrouw) kunnen aantonen.

De vereiste loopbaanvoorwaarden worden geleidelijk verhoogd:

Jaren

Loopbaan mannen

Loopbaan vrouwen

2015

40 jaar

31 jaar

2016

40 jaar

32 jaar

2017

40 jaar

33 jaar

2018

40 jaar

34 jaar

2019

40 jaar

35 jaar

2020

40 jaar

36 jaar

2021

40 jaar

37 jaar

2022

40 jaar

38 jaar

2023

40 jaar

39 jaar

2024

40 jaar

40 jaar

Indien het collectieve arbeidsovereenkomsten betreft die voor het eerst worden afgesloten in 2012, wordt de vereiste beroepsloopbaan, vanaf 1 januari 2012, op 40 jaar gebracht.