Onderneming in herstructurering

Wanneer een onderneming beslist tot herstructurering over te gaan, moet zij zich plooien naar een aantal nationale en internationale regels. De werknemer geniet bijgevolg een aantal beschermingsmaatregelen.

Verschillende publieke instellingen zijn bevoegd op dit domein en kunnen u informatie en advies verstrekken over geldende reglementeringen en procedures inzake herstructurering.

Begeleidingsmaatregelen

De werknemers die ontslagen worden bij een herstructurering zullen begeleid worden bij hun zoektocht naar werk.

Behoud van tewerkstelling

Ondernemingen in moeilijkheden kunnen beroep doen op een aantal maatregelen om een herstructurering of ontslagen te voorkomen.

Nieuws

  • Sluitingsvergoeding ge├»ndexeerd vanaf 01.06.2016 (01/06/2016)

    In mei 2016 overschreed de index van de consumptieprijzen de spilindex. Als gevolg van deze overschrijding vindt er vanaf 01.06.2016 een indexering van sociale uitkeringen plaats. Het bedrag van deze indexering bedraagt 2% van het brutobedrag.

In de kijker

Stappenplan

Overzicht van de verschillende herstructureringsprocessen