Voorwaarden waaraan de werknemer moet voldoen

Voorwaarden waaraan de werknemer moet voldoen

De kandidaat-werkloze met bedrijfstoeslag moet op het einde van de arbeidsovereenkomst een beroepsverleden als loontrekkende kunnen bewijzen van:

  • 10 jaar binnen de sector, binnen de 15 jaar voorafgaand aan de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, of
  • 20 jaar.

Inschrijving in de tewerkstellingscel

De kandidaat-werkloze met bedrijfstoeslag in een onderneming in herstructurering (met collectief ontslag) schrijft zich in de tewerkstellingscel voor een periode van 6 maanden.

Aangepaste beschikbaarheid

Bent u werkloos met bedrijfstoeslag? Dan moet u het bewijs leveren van uw aangepaste beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt. Aangepaste beschikbaarheid houdt in dat u:

  • niet verplicht bent om actief te zoeken naar een baan,
  • wel ingeschreven moet blijven als werkzoekende,
  • passend werk of een passende opleiding moet aanvaarden, en
  • moet meewerken aan een begeleidingsplan of inschakelingsparcours, aangeboden door de gewestinstelling voor arbeidsbemiddeling.

Is uw werkgever erkend als onderneming in moeilijkheden en/of in herstructurering? Dan kunt u als werkloze met bedrijfstoeslag een aanvraag tot vrijstelling van deze aangepaste beschikbaarheid indienen. Daarvoor moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Voor de periode van 1 januari 2019 tot en met 30 december 2019: u moet 62 jaar zijn of een beroepsverleden van 42 jaar kunnen bewijzen.
  • Voor de periode van 31 december 2019 tot en met 31 december 2020: u moet 65 jaar zijn of een beroepsverleden van 43 jaar kunnen bewijzen.
  • De ondernemings-cao (of het collectief akkoord) die het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag inroept, bevat een expliciete verwijzen naar cao nr. 136, gesloten in de Nationale Arbeidsraad.

De vrijstelling wordt niet automatisch toegekend. Als werkloze met bedrijfstoeslag moet u ze zelf aanvragen.

Bevoegde instantie

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen
Telefoonnummer: 02.233.41.11
Fax : 02 233 40 77
E-mail: coa@werk.belgie.be
Bevoegdheden: Voorbereiding, bevordering en uitvoering van de politiek op het vlak van de collectieve arbeidsbetrekkingen en de begeleiding van het sociaal overleg, voorkomen en bemiddeling van sociale conflicten